Artikel in Acta Ophthalmology (mei 2021) laat zien dat Radner leeskaarten als meest geschikt naar voren komen bij patiënten met maculopathie.

14-09-2021 09:28

De groep van prof. van Rens heeft de 5 in het Nederlands beschikbare leeskaarten vergeleken bij patienten met een verminderde visus. Gekeken werd naar de reproduceerbaarheid van de metingen en toepasbaarheid voor onderzoek en de dagelijkse praktijk. Ze concluderen dat "to allow standardized and comparable analysis of reading performance a highly standardized reading test, like the Radner is recommended."

Brussee T, Alagahgi B, van Nispen RMA, van Rens GHMB. Measurement properties of reading tests in subjects with maculopathy. Acta Ophthalmol. 2021 May;99(3):275-287. PMID: 32833321

 

Terug