Radner leeskaart opgenomen in richtlijn computerwerk.

30-05-2014 12:51

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft recent de vernieuwde richtlijn computerwerk gepubliceerd. Hierin wordt de Radner leeskaart geadviseerd voor het meten van de leesvisus. De Radner leeskaart is hier uitermate voor geschikt omdat deze op verschillende afstanden te gebruiken is en daarmee ook op de standaard leesafstand op 40 cm en de beeldschermafstand op 60 cm.

De richtlijn biedt een houvast voor wat als acceptabele leesvisus mag worden geaccepteerd. Men stelt dat als de leesvisus slechter is dan 0.2 logMAR (komt overeen met 0.64 in decimalen) dat dan een aanpassing van de refractie en/of optometrisch onderzoek geadviseerd is. Hiermee vervalt de moeilijk uitvoerbare push-up test uit de oude richtlijn.

Voor de richtlijn computererk gaat u naar https://nvab.artsennet.nl/richtlijnen/nvabrichtlijnen-en-procedurele-leidraden/richtlijn-computerwerk.htm

Terug